Tìm kiếm

Sớm có định hướng xây dựng đường cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh

Ngày 30/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thảo luận tập trung về kết quả thực hiện kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phương án phân bổ ngân sách năm 2020.

Tham gia thảo luận ở những nội dung này, đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông cơ bản đồng tình và thống nhất cao với những kết quả đã đạt được trong năm 2019.

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham gia thảo luận tập trung tại Quốc hội

Đại biểu Võ Đình Tín nhấn mạnh: năm 2019 là năm thứ 2 chúng ta đã đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu kế hoạch để ra, trong khi lạm phát được kiềm chế tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ nét; thế và lực của đất nước không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên. Những kết quả này là rất đáng khích lệ, có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, trong đó trước hết là sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là Chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và liên tục ở khu vực nông thôn Việt Nam. Sau gần 10 năm tổ chức thực hiện, xây dựng NTM đã được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện,  đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần thu hẹp mức sống giữa nông thôn và thành thị, cơ sở hạ tầng được ưu  tiên xây dựng,  bước đầu đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Đến nay, có khoảng 52,5% số xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn NTM. Nhiều xã đã và đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao. Tuy nhiên, do đặc điểm nông thôn ở Việt Nam rất đa dạng về địa hình, thành phần dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán… nên số xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM còn khá nhiều, chiếm khoảng 47,5%. Nhiều xã trong số này là xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Để tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Đại biểu Võ Đình Tín kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khung pháp lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng dựng NTM giai đoạn 2021-2025, để các địa phương sớm có căn cứ pháp lý thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần xem xét, ban hành bộ tiêu chí xây dựng NTM sau năm 2020 theo hướng đưa ra các chỉ tiêu, định hướng chung, trong đó việc thực hiện các nội dung cho các vùng, miền, còn việc ban hành tiêu chí cụ thể nên giao cho các địa phương nghiên cứu, ban hành để phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế. Chính phủ cần tích hợp toàn diện các nội dung tại các chương trình dự án riêng vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và thiết lập cơ chế điều phối, hỗ trợ, khuyến khích phát huy vai trò chủ thể của người dân, thật sự trao quyền làm chủ cho Nhân dân. Nơi nào làm tốt, nơi nào tạo được phong trào thi đua sâu rộng thì nơi đó nhận được  hỗ trợ ngân sách tăng dần theo hàng năm để làm đầu kéo cho các địa phương khác.

Liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, Đại biểu Võ Đình Tín cảm ơn Quốc hội, Chính phủ trong những năm vừa qua đã tập trung ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng Tây Nguyên và cũng hết sức chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước. Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, Tây Nguyên chỉ có quốc lộ 14 là con đường duy nhất kết nối hầu hết các tỉnh của vùng với các vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và miền Trung. Tuyến đường này hiện nay đã quá tải, gậy khó khăn cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa cho khu vực Tây Nguyên. Nếu hạ tầng giao thông khu vực Tây Nguyên chậm được triển khai đầu tư đồng bộ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Do đó, Quốc hội, Chính phủ sớm cân đối điều chỉnh, bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp mạng lưới giao thông đường bộ cho các tỉnhTây Nguyên; chú trọng đến các tuyến đường đối ngoại, liên vùng. Đặc biệt sớm có định hướng xây dựng đường cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung-Đông Nam bộ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để tạo động lực cho Tây Nguyên phát triển nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi trong thời gian đến.

Theo Báo Đắk Nông điện tử

TIN TỨC & SỰ KIỆN Liên quan

Về đầu trang