Tìm kiếm

TRẠM SẢN XUẤT BTN & ĐÁ XÂY DỰNG

        Với nhu cầu cần thiết về vật liệu xây dựng của khách hàng,  Công ty đã đầu tư  Trạm sản xuất  Bê Tông Nhựa & đá xây dựng: 86.000m2  ở  khu IIC mỏ D2  Xã Hòa phú TP. Buôn Ma Thuột và xã Dray sap, huyện Krông ana với mục đích là khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng.

       Diện tích khai thác chế biến đá và thuê đất: 86.000m2 (Tám mươi sáu ngàn mét vuông) thuộc địa phận xã Dray Sáp, huyện Krông Ân và xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột được giới hạn bởi các điểm góc M1, M2, M3,M4; vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 761/TL-VPDKQSDĐ ngày 03/12/2010 tỷ lệ 1:2000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh lập. Khối lượng đá nguyên khai được khai thác: 1.069.00m3; Công suất khai thác và chế biến: Công suất khai thác: 49.350 m3 (đá nguyên khai/năm). Công suất chế biến: 42.000m3 (đá sản phẩm/năm). Độ sâu khai thác tối đa: 15m;

chế biến: Công suất khai thác: 49.350 m3 (đá nguyên khai/năm). Công suất chế biến: 42.000m3 (đá sản phẩm/năm). Độ sâu khai thác tối đa: 15m;

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ Liên quan

Về đầu trang