Tìm kiếm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHÚ XUÂN PLAZA

Với sự phát triển nhanh chóng của Công ty, Công ty là nhà thầu chính và cũng là chủ đầu tư cho dự án TTTM Phú Xuân . Với mức quy mô đầu tư là 418.658.257.000,0 đồng . Công trình đã xây dựng thuộc thể loại công trình công cộng bao gồm nhà làm việc, khách sạn và siêu thị. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một trung tâm xúc tiến thương mại với hình thức hiện đại, đẹp, gần gũi với bản sắc văn hóa địa phương, phù hợp với cảnh quan khu vực, đáp ứng được nhu cầu hiện nay là đô thị loại II và tương lai của đô thị loại I. Hiện nay, loại hình này ở Đăk Lăk còn thiếu nhiều, nhất là các công trình có tiêu chuẩn cao. Đặc biệt đối với loại hình siêu thị – người mua tự chọn với chế độ dịch vụ cao… ở Đăk Lăk dường như chưa có. Đây là một tất yếu của quá trình phát triển đô thị. Công trình sẽ được xây dựng đồng thời và đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ dự án theo một giai đoạn, để đưa vào vận hành khai thác, đáp ứng công suất và hiệu quả như dự án đã định. Đây là một quyết tâm lớn của Chủ đầu tư.

Tổng diện tích khu đất là 13.640 m2.

Trong đó : Tổng diện tích sàn là : 38.025m2

Khối văn phòng khách sạn : 15.220m2

Khối siêu thị : 13.858 m2

Đất ở thương mại : 8.947 m2

Diện tích xây dựng : 8.189m2

DỊCH VỤ Liên quan

Về đầu trang